O nama

Specijalistička urološka ordinacija TTC (Termo Terapijski Centar) je osnovana aprila 1997. godine i od tada neprekidno radi.

Ime je dobila po metodi koja je tada uvedena u našu zemlju: termoterapiji prostate. Ovom metodom je tretirano skoro 600 pacijenata, uglavnom zbog smetnji pri mokrenju izazvanim benignim uvećanjem prostate ili prostatitisom. Nove, minimalno invazivne hirurške metode, kao i nedostatak potrošnog materijala, su potisnule ovu, inače uspešnu metodu, tako da se termoterapija više ne sprovodi. Ipak, ordinacija je zadržala ime dato po ovoj metodi.

U ordinaciji se bavimo kompletnom urološkom dijagnostikom. Ordinacija raspolaže ultrazvučnim aparatom sa specijalnom bioptičkom transrektalnom sondom koja se koristi za TRUZ biopsiju prostate. Preko 1000 učinjenih biopsija nas svrstava u lidere u ovoj vrsti dijagnostike. U dijagnostici oboljenja prostate i bešike se koristi uroflowmetar, aparat za merenje protoka urina koji je neophodan u cilju sagledavanja funkcionalnog stanja donjeg urinarnog sistema. Pored bolesti prostate, bavimo se dijagnostikom i lečenjem muške neplodnosti, kamena u urinarnom traktu, inkontinencijom i onkološkom urologijom.

Spermogrami se rade od strane kvalifikovanog osoblja na stručan način, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, čime je, uz veliko iskustvo Prof. dr. Vukotić, omogućena adekvatna dijagnostika i terapija muškog infertiliteta.

Promene u mokraćnom kanalu i u mokraćnoj bešici se uočavaju uz pomoć cistoskopa, aparata koji omogućava direktno sagledavanje unutrašnjosti ovih organa. U slučaju da se uoče promene, može se izvršiti njihovo otklanjanje (elektroresekcija uz pomoć eletrokautera i elektroresektora).

Glavni adut ordinacije, pored savremene opreme, je stručnost i odgovornost urologa. Veliki broj stalnih pacijenata, kao i priliv novih koji se uglavnom javljaju na preporuku zadovoljnih pacijenata ili kolega, su naš najveći uspeh i jedina reklama. Svrha ovog prikaza je da pokaže potencijalnim pacijentima šta se radi u ordinaciji, ali ima i edukativni karakter s obzirom da je mali broj sajtova na našem jeziku koji daju informacije o urološkim oboljenjima.

Izbornik