O nama

Specijalistička urološka ordinacija TTC (Termo Terapijski Centar) je osnovana aprila 1997. godine i od tada neprekidno radi.

Ime je dobila po metodi koja je tada uvedena u našu zemlju: termoterapiji prostate. Ovom metodom je tretirano skoro 600 pacijenata uglavnom zbog smetnji pri mokrenju izazvanim benignim uvećanjem prostate ili prostatitisom . Nove, minimalno invazivne hirurške metode kao I nedostatak potrošnog materijala su potisnule ovu , inače uspešnu metodu, tako da se termoterapija više ne sprovodi . Ipak , ordinacija je zadržala ime dato po ovoj metodi .

U ordinaciji se bavimo kompletnom urološkom dijagnostikom. Ordinacija raspolaže ultrazvučnim aparatom sa specijalnom bioptičkom transrektalnom sondom koja se koristi za TRUZ biopsiju prostate. Preko 1000 učinjenih biopsija nas svrstava u lidere u ovoj vrsti dijagnostike. U dijagnostici oboljenja prostate i bešike se koristi uroflowmetar, aparat za merenje protoka urina koji je neophodan u cilju sagledavanja funkcionalnog stanja donjeg urinarnog sistema. Pored bolesti prostate , bavimo se dijagnostikom I lečenjem muške neplodnosti, kamena u urinarnom traktu , inkontinencijom, onkološkom urologijom .

Spermogrami se rade od strane kvalifikovanog osoblja na stručan način, po preporukama Svetske Zdravsvene Organizacije, čime je uz veliko iskustvo Prof dr Vukotić omogućena adekvatna dijagnostika I terapija muškog infertiliteta.

Promene u mokraćnom kanalu i u mokraćnoj bešici se uočavaju uz pomoć cistoskopa, aparata koji omogućava direktno sagledavanje unutrašnjosti ovih organa. U slučaju da se uoče promene može se izvršiti njihovo otklanjanje (elektroresekcija uz pomoć eletrokautera i elektroresektora ).

Glavni adut ordinacije, pored savremene opreme, je stručnost i odgovornost urologa. Veliki broj stalnih pacijenata kao i priliv novih koji se uglavnom javljaju na preporuku zadovoljnih pacijenata ili kolega, su naš najveći uspeh I jedina raklama. Svrha ovog prikaza je da pokaže potencijalnim pacijentima šta se radi u ordinaciji, ali ima i edukativni karakter s obzirom da je mali broj sajtova na našem jeziku koji daju informacije o urološkim oboljenjima.

Izbornik