Micro TESE

Ova procedura  je uvedena pre  par godina dana a cilju pronalaženja spermatozoida kod pacijenata koji ih nemaju u ejakulatu ( azoospermia).  Pre nego što se pristupi intervenciji , pacijent mora biti pregledan od strane urologa  što podrazumeva pregled  testisa i epididima  kao  i UZ testisa i epididima . Epididim je kanal u koji se ulivaju testikularni kanalići i koji dalje sprovodi spermatozoide u spoljnu sredinu.

Neophodno je uraditi hormonske i genetske analize . Na osnovu pregleda se može ustanoviti o kom  tipu  azoospermije se radi  . Opstruktivna azoospermija nastaje kao posledica promene  u  kanalima koji sprovode spermatozoide u spoljnu sredinu , ali je njihova proizvodnja  očuvana . Neopstruktivna azoospermija je teže forma  gde se  spermatozoidi ili uopšte ne proizvode ili se proizvode  u  značajno manjoj meri tako da ne dospevaju  u  ejakulat .

Opstruktivna azoospermija omogućava u jednom broju slučajeva  da se spermatozoide obezbede pnkcijom epididima  -PESA  ( PErcutaneous Sperm Aspiration ) .

Kod neopstruktivne azospermije  se  se pre  intervencije pokuša sa stimulativnom terapijom  u cilju postizanja pojave spermatozoida u ejakulatu. Ukoliko to ne uspe na raspolaganju je mikro TESE intervencija (Microsurgical  TEsticular  Sperm  Extraction ) . Ne postoji nijedan paramater  koji sa sigurnošću može da predvidi ishod mikro TESE , to jest da li će se naći spermatozoidi ili ne  sem  nekih genetskih promena  kao što su  neki tipovi delecije Y hromozoma ili neke  promene u kariotipu .

Ukoliko se na osnovu pregleda i učinjenih  analiza proceni da je indikovana mikro TESE,  pristupa se samoj intervenciji koja se radi u anesteziji.  Intervencija traje oko 1 sat jer zahteva precizno sagledavanje   pod mikroskopom ili lupama , strukture  testisa i  odabir delova tkiva testisa a potom i obradu tkiva od strane embriologa . Pošto se pristupi  testisu koji se široko otvori , uzdužno ili poprečno, traže se širi kanalići , jer  je veća verovatnoća da će se u njima  naći spermatozoidi  Ukoliko se u jednom testisu nađe dovoljan broj spermatozoida , nije potrebno ponavljati proceduru na drugom testisu.

Ukoliko  embriolozi  nađu  spermatozoide  u dovoljnom broju oni se zamzavaju   u cilju kasnijeg korišćenja u proceduri  vantelesne oplodnje . U odnosu na klasičnu biopsiju testisa, ova metoda ima veliku prednost  jer omogućava direktno sagledavanje tkiva testisa, uzimanje odabranih uzoraka  iz zona sa širim testikularnim kanalićim u kojima se očekuje da se našu spermatozoidi . Ove metoda  znatno povećava mogućnost pronalaženja spermatozoida, istovremeno manje oštećuje testis s obzirom da se uzima manje tkiva sa odabranih  mesta, ali i omogućava bolju kontrolu čak i minimalnog krvarenja.

Odmah po završenoj intervenciji jepacijent  informisan da li su spermatozoidi nađeni i eventualno zamrznuti , ile ne . Ukoliko se ne nađu spermatozoidi , deo tkiva testi a se  šalje i na patohistološku dijagnozi koja otvrđuje o kakvom se tipu poremećaja radi .

Pacijent se otpušta posle par sati sa preporukom da koristi nekoliko  dana antibiotikre.  Dva dana po učinjenoj intervenciji skida se zavoj i dalje previjanje  se može raditi u kućnim uslovima . Kožni šavovi su brzo resorbujući i  sami otpadni  posle 2-3 nedelje.

Mora se naglasiti da je  mikro TESA  kod nekih pacijenata jedina mogućnost da ostvare  potomstvo i zahteva  veliku odgovornost  celog tima  u kome pored urologa veoma važno mesto zauzima anesteziolog a posebno  embriolog , zbog toga se intervencija može raditi samo tamo gde postoji operaciona sala sa mikroskopom ili lupama i gde je  obezbeđeno neposredno prisustvo embriologa .

Izbornik