Micro TESE

Micro TESE Ova procedura  je uvedena pre  par godina, a cilju pronalaženja spermatozoida kod pacijenata koji ih nemaju u ejakulatu ( azoospermia). Ovo je hirurška metoda koja se izvodi uz pomoć  uveličavajućih lupa , da bi se bolje sagledalo tkivo testisa  i odabrali delovi tkiva u kome se pretpostavlja  da će se naći spermatozoidi. Ukoliko se nađu , što se radi u saradnji sa embriolozima, spermatozoidi se zamrzavaju u cilju kasnijeg korišćenja u proceduri  vantelesne oplodnje . U odnosu na klasičnu biopsiju testisa, ova metoda ima veliku prednost  jer omogućava direktno sagledavanje tkiva testisa, uzimanje odabranih uzoraka  i znatno povećava mogućnost pronalaženja spermatozoida.  Intervencija se sprovodi u opštoj anesteziji , u ambulantnim uslovima.. Prvo se pristupi jednom testisu gde se nakon sagledavanja tkiva uzima nekoliko isečaka tkiva testisa koje embriolog odmah pregleda u potrazi za spermatozoidima.  Ukoliko se spermatozoidi nađu u uzorcima , zamrzavaju se I kasnije koriste  u procedure vantelesne oplodnje . Po potrebi se procedura   ponavlja I na drugom testis . Uzorci se  šalju I na histopatološki pregled

Izbornik